Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma

Date: Sep 2018 lähettänyt on yhdenvertaisuus, tasa-arvosuunnitelma

työsuhteisiin liittyvistä etuuksista pätettäessä työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia märitettäessä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön lähtökohtana ja tavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä eriarvoisuutta ylläpitäviä tai lisäviä ilmaisuja, rakenteita ja toimintoja sekä

Tags: yhdenvertaisuus, tasa-arvosuunnitelma

→ lisää

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Date: Aug 2018 lähettänyt on yhdenvertaisuussuunnitelma

edistämiseksi. Työntekijä ei saa asettaa eri asemaan työelämässä raskauden tai vanhemmuuden vuoksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma tuli lakisäteiseksi, työnantajilla on vuoden alusta asti velvoite tehdä työyhteisön henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Riskipainotettu yhdenvertaisuussuunnitelma on kattava

Tags: yhdenvertaisuussuunnitelma

→ lisää

Yhdenvertaisuuslaki 2015

Date: Aug 2018 lähettänyt on yhdenvertaisuuslaki

märäytyvät työnantajan tekemän arvioinnin perusteella. Suomen kenraalikuvernöri, frans Seyn erotti hänet tuomarinvirasta. Sitä ei sovelleta silloin kun sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua koskevia sännöksiä. Lähtökohtana on ihmislähtöinen

Tags: yhdenvertaisuuslaki

→ lisää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulussa

Date: Aug 2018 lähettänyt on tasa-arvo, koulussa, yhdenvertaisuus

17, toimipisteemme on osoitteessa Rajatorpantie 8 A). Pienille lapsille näyttelystä löytyy paljon leikkielementtejä, esimerkiksi jättimäisiä pehmokakkuja ja donitseja sekä iso leikkikahvila herkkuineen. Korsossa, Koivukylässä, Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Osmo Kivisen

Tags: tasa-arvo, koulussa, yhdenvertaisuus

→ lisää

Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma

Date: Aug 2018 lähettänyt on työpaikan, yhdenvertaisuussuunnitelma

mahdollisimman konkreettinen, jotta yhdenvertaisuutta voidaan työpaikalla aidosti edistä. Onko tehtäväkohtaisesti mietitty, minkä tason suomen tai ruotsin kielen osaaminen on välttämätöntä? Miten suhtaudutaan pienten lasten vanhempiin? Yleensä suunnitelmaa tekemän

Tags: työpaikan, yhdenvertaisuussuunnitelma

→ lisää

Yhdenvertaisuuslaki 2017

Date: Aug 2018 lähettänyt on yhdenvertaisuuslaki

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilön liittyvän syyn perusteella. 12 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa Erilainen kohtelu työsuhteessa

Tags: yhdenvertaisuuslaki

→ lisää

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

Date: Aug 2018 lähettänyt on yhdenvertaisuussuunnitelman, laatiminen

oikeudenmukaisuutta, hyvän työilmapiirin ylläpitoa sekä kykyä hyödyntä erilaisuutta? Lain ohjeistuksen perusteella on tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Selvitykseen kerättiin tietoa vuoden 2013 henkilöstökertomuksesta, kevällä 2014 toteutetusta työolobarometrikyselystä (TOB) ja sen

Tags: yhdenvertaisuussuunnitelman, laatiminen

→ lisää