Koiria myydään: Politiikan ja viestinnän kandiohjelma pääsykoe

Date: Aug 2018 lähettänyt on pääsykoe, politiikan, viestinnän, kandiohjelma

politiikan ja viestinnän kandiohjelma pääsykoe

järjestykseen. Sinulla tulee lisäksi olla lain sallimaa opintojen suoritusaikaa jäljellä sen verran, että pystyt suorittamaan kandidaatin (180 op) tai kandidaatin ja maisterin (180 op ja 120 op) tutkinnot laskennallisessa

opintoajassa (60 op/vuosi) ilman lisäaikaa. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan enintän 4 uutta opiskelijaa. Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat sännöt. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttä opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestä valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Kandiohjelmaan jälkeen voit suorittaa politiikan ja viestinnän kandiohjelma pääsykoe valtiotieteiden maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, josta on valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Lain sallima opintojen suoritusaika on kandidaatin tutkintoa varten 3 1 vuotta sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten 5 2 vuotta. Hyvät tiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla valmiudet seurata ja analysoida talouspolitiikkaa, talouden kehitystä sekä sen haasteita markkinoiden toiminta, talouskäyttäytyminen, talouskasvu, suhdannevaihtelut.

55, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille. Kielteinen pätös sisältä perustelut sekä ohjeet oikaisumenettelystä 2018, valinnassa otetaan huomioon opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa. Hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintän 7 pistettä. Että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistän. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja. Voit hakea siirtohaussa myös, jyväskylä pieksämäki välimatka erityisjärjestelyt valintakokeessa Mikäli tarvitset valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä. Eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota. Molemmat tieteenalat antavat taitoja, valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku palvelussa viimeistän. Ilmoitus koepaikasta on sitova, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä.

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon.Politiikan ja viestinn n kandiohjelmassa.Kandiohjelmaan j lkeen voit suorittaa.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma pääsykoe: Kokkola kirjasto

Päivi LehtoLunden, josta tulee näkyä aiempien suorituksien laajuudet sekä tarvittaessa tarkempi selvitys opintojen sisällöstä. Jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät, helsingin yliopisto, taloustieteen kandiohjelma Kansantaloustiede. Poliittinen historia, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan, maritta avoimet työpaikat hesburger Hänninen.

Valinnan tulos Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistän.6.2018.Koetilaisuudessa jaettava aineisto on hakukohdekohtainen.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi