Jyväskylä seurakunta - Allianssimalli

Date: Aug 2018 lähettänyt on allianssimalli

allianssimalli

sen keskeiset tehtäväalueet tulee olla edustettuina. Allianssin toimintaa ohjaa arvoa rahalle -periaate. Tilaajia allianssissa houkuttaa erityisesti YSE:n kahden vuoden takuuaikaa pidempi viiden vuoden jälkivastuuaika. Saarinen myöntä, että avaintavoitteet on

joskus vaikea kiteyttä ja muuttaa mittareiksi. Allianssimallia käytetän usein suurehkoissa tai vaativissa rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa. Toimijoiden sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin on allianssin avaintekijöitä. Törkeän huolimattomuuden tai tahallisuuden tapauksissa tilaajalla ei pidä olla ylimäräistä näyttötaakkaa kuten ehdoissa nyt on esitetty, Somersalmi toteaa. Kerromme mielellämme lisä kokemuksistamme! Vastuukysymysten lisäksi keskusteltavia asioita olivat suunnitteluosapuolten sanktioiden (ja bonusten) rajaaminen vain osaan palkkiosta erilaisen kustannusrakenteen takia. Siksi allianssimallin periaatteena on asettaa tavoitteet keskimäräistä suorituskykyä haasteellisimmiksi. Jos vain senioritason osaajat kelpaavat eli ne joiden kanssa tilaaja on aina ennenkin tottunut työskentelemän, niin nuoret eivät saa urakehityksensä kannalta arvokasta kokemusta. Käytännössä näin halutaan varmistaa se, että maakuntia ja kuntia rohkaistaan alueelliseen yhteistyöhön tulevan lainsädännön kautta niissä tilanteissa, joissa yhteistyö tuottaisi parempia tuloksia allianssimalli kuin niiden toimiessa erikseen. Australialaisessa allianssimallissa ei ole mukana ehtoa ylivoimaisen esteen varalle. Kimmo Tiilikainen puolestaan ehdotti sitä elinkaarimallin ohella ratkaisuksi julkisten rakennusten sisäilma- ja laatuongelmiin. Sekin on inhimillistä, että tässä vaiheessa riskit yliarvioidaan ja mahdollisuudet aliarvioidaan. Työpajatyöskentelyä Big Roomissa on kahtena päivänä viikossa, jolloin tiloissa työskentelee allianssin avainhenkilöiden lisäksi muitakin osapuolia,. Allianssiin ei haeta halvimpia tekijöitä vaan kumppaneita, joilla on paras asiantuntemus ja yhteistyökyky kehittä ja toteuttaa hanke tilaajan kanssa. Mutta osapuolten on yhdessä kyettävä rakentamaan onnistuminen, tähdentä Juhani Karhu. Allianssimallissa uskotaan siihen, että tekemällä yhteistyötä avoimessa ja innostavassa ilmapiirissä sekä yhteiset haastavat tavoitteet luovat uusia innovaatioita. Yhteisten pätösten tekeminen voi olla ongelmallista, mikäli allianssimallia ei ole sisäistetty eivätkä osapuolet ole aidosti samalla puolella pöytä. Lausuntokierroksella.1.2018 saakka ollut allianssimallin ohjekorttisarja kuvaa allianssimallin yhteisen suomalaisen käsitteistön, allianssimallin toteutusmuotona ja allianssimallille laaditut vakiosopimusehdot soveltamisohjeineen ja malleineen.

Vaihteleva englanniksi Allianssimalli

Työ ja elinkeinoministeriö on tiedotteessaan esitellyt tarkemmin allianssimallin soveltamista. Käytettävyyteen, osa puhtaita alliansseja, allianssi kokoaa urakan keskeiset toimijat yhteisvastuullisen sopimuksen allianssimalli piiriin. Allianssimallissa yhteistyöllä pyritän parempiin tuloksiin ja arvontuottoon tilaajan tavoitteiden toteuttamiseksi. Allianssin projektijohtaja allianssimalli APJ allianssin projektijohtaja on vastuussa koko allianssin toiminnan päivittäisestä johtamisesta.

Allianssimalli on sopimusmenettely, jonka tarkoitus on parantaa urakoitsijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä kustannustehokkuutta.Allianssimalli perustuu malliin, jossa hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan etukäteen sovi- tulla tavalla.Allianssimallin perusperiaatteet ovat läpinäkyvyys, luottamus.


Kauppatori kesätyö Allianssimalli

Allianssiosapuolet jakavat urakan toteutukseen liittyvät riskit ja hyödyt yhdessä ennakkoon sovittujen periaatteiden ja jakosuhteiden mukaisesti. Esimerkiksi Skanska jättäytyi pois RaideJokerista voitettuaan Lahden tieurakan. Laskennan on oltava avointa ja tilaajan tulee osallistua aktiivisesti kustannusarvion laadintaan. Pohjana on luottamus ja toimijoiden halu jakaa riskit ja hyödyt. Allianssin päperiaatteita ovat, pahimmassa tapauksessa projektille ei saada kiinteä urakkahintaa allianssimalli tai hinta on kalliimpi mihin tilaaja on varautunut tai mihin puhtaalla hintakilpailulla olisi pästy.

Allianssin periaatteen mukaisesti kaikilla johtoryhmän osapuolilla on tasapuolinen sananvalta ja kaikkien johtoryhmän pätösten tulee olla yksimielisiä.Olemme valmistelussa keränneet tietoa, valmistelleet ja neuvotelleet maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta yhdyspinnoista kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.Hallituksen linjaus ei tässä vaiheessa sido maakuntien ja kuntien käsiä kyseisen mallin piiriin, koska kasvupalvelulain myötä tulevalla maakunnalla on harkintavalta sen osalta, soveltuuko menettelytapa alueen palveluiden toteuttamiseen.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi