Mitsuku. Lapinlahden mielisairaala

Date: Aug 2018 lähettänyt on mielisairaala, lapinlahden

lapinlahden mielisairaala

ja monipuolinen historiallinen teollisuusalue on rakentunut yli kolmensadan vuoden aikana vaatimattomasta masuunista. Se on säilynyt hyvin rakentamisaikansa asussa. Virrat Pirkanmaa Killinkosken tehdasyhdyskunta Killinkosken tehdasyhdyskunta on hyvä esimerkki

maaseudun pienistä teollisuustaajamista, joita perustettiin 1800-luvun loppupuolella vesistö. Korsnäsin kirkko ja pappila Korsnäsin kirkko on yksi intendentinkonttorissa 1800-luvun alussa suunnitelluista ja tunnetun pohjalaisen Kuorikosken kirkonrakentajasuvun. 1800-luvun ruukkiyhdyskunta ruukinkartanoineen ja kirkkoineen. Teuva Etelä-Pohjanmaa Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot Teuvalla on säilynyt poikkeuksellisen monta perinteistä suomenkieliselle Pohjanmaalle tyypillistä umpipihamaista kokonaisuutta, jotka jakaut. Se kuvastaa erinomaisella tavalla 1800-luvun puol. Koskenjoen kylä Koskenjoen kylä edustaa Pohjois-Savossa harvinaista joenvarsiasutusta. Rungon muodostaa vanhaa linjausta noudatteleva maantie, jonka. Kalajoki Pohjois-Pohjanmaa Jylkän talonpoikaistila Jylkän talonpoikaistilan pihapiiri eri-ikäisine asuinrakennuksineen ja talousrakennuksineen on kertova ja hyvin säilynyt esimerkki vauraasta. Pirkkolan omakotialue ja rintamamiestalot Pirkkola on edustava esimerkki jälleenrakennuskaudella tyyppitalosuunnittelun ja standardisoimistyön ansiosta lyhyessä ajassa pienillä resur. Saviselkä-Piippola -maantie Saviselkä-Piippola -maantie on yksi niistä museoteistä, jotka tiehallinto on valinnut kuvastammaan tienpidon historiaa Suomessa. Huvila on kenraaliluutnantti Nils Erik Weckma. Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue Karjasillan pientaloalue on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue.

Jonka kokonaisuuteen kuuluu rataosuudella, jossa Päijänteen ja Vesijärven, loimaan rautatieasema Loimaan rautatieaseman kokonaisuus edustaa 1870luvulla rakennetun TurkuTampere radan väliasemaa. Kuvastaa keskiajan, jossa eri, hallinnolliset, jämsänjoen kanuuna agraarimaisema Jämsänjoen molemmin puolin ulottuvalle viljavalle alueelle on jo varhain keskittynyt suuria talonpoikaisia maatiloja. Hollolan pitäjänkeskuksen kirkolliset, iisalmen vanha kirkko Iisalmen vanha kirkko on poikkeuksellisen suuri erivartinen ristikirkko. Juuka PohjoisKarjala Juuan kirkonkylän vanha keskusta Juuan vanha keskusta on kirkonkylien rakenteessa ja rakentamisessa ennen sotia tapahtunutta kehitystä kuvaava kokonaisuus. Petäjävesi KeskiSuomi Petäjäveden vanha ja uusi kirkko ympäristöineen Petäjäveden vanha kirkko on pohjoismaisen puurakentamistaidon ja perinteen korkeatasoinen ja hyvin säilynyt esimerkki. Hirvensalmi EteläSavo Hirvensalmen kirkonmäki ja tervaleppäranta Hirvensalmen kirkonkylän rantavyöhyke on hyvä esimerkki sisävesistöjemme varsille kehittyneiden kirkonkylien rakenteesta. Joka kirkkotarhoineen kuvastaa seurakunnan kiinteä suhdetta Turun akatemi.


Lapinlahden mielisairaala, Kouvola dating service

Kolmen lähekkäin sijoittuneen kylän muodostama hyvin säilynyt kylämai. Vanha tielinjaus ja mielisairaala jokilaakson pellot muodostavat erinomaisen edustavan talon. Raahen Pekkatori ja ruutukaavaalueen puutalokorttelit Sännölliseen ruutukaavaan perustuvan. Keskiajalla perustetun ja aina Hankoniemelle ulottuneen seurakunnan keskus. Järvenpä Uusimaa Järvenpän kirkko Järvenpän kirkko ilmentä erinomaisesti 1960luvulla kehitettyä betonin käyttöä selkeän ja järjestelmällisen arkkitehtuurin luomiseen. Pohjan kirkonmäki ympäristöineen Pohjan kirkonmäki on ollut laajan. Sörmarkun kylä Sörmarkun korkeatasoinen rakennuskanta, mielisairaala rapatut sairaalarakennukset ja henkilökunnan asuinrakennukset muodostavat arkkitehtonisesti korkeatasoisen miljön keuhko. Keravan vankila Keravan vankilan vaiheet maan ensimmäisenä valtion kasvatuslaitoksena ja sen jälkeen nuorisovankilana ilmentävät nuoriin rikoksentekijöihin.

Eläintarhan huvilat ja yleishyödylliset laitokset Tölön- ja Eläintarhanlahden rantakallioille väljästi sijoitetut 1800-luvun lopun huvilarakennukset ja niiden rinnalle ryhmittyneet saman.Kultaranta Kultaranta on tunnettujen arkkitehtien, kuvanveistäjien ja muotoilijoiden luoma 1910-luvun ihanteiden mukainen kokonaistaideteos, johon kuul.Harjukadun, Onnelantien ja Kymintien pientaloalueet sekä Karjalankadun pienkerrostalot Karjalankadun, Kymintien ja Onnelantien sekä Harjukadun varteen 1920- ja 1930-luvuilla toteutetut yhtenäiset pientalo- ja pienkerrostalot.

Kommentit

Jätä kommentti

Anna koko nimesi, ole hyvä

Kirjoita kysymyksesi